17 augusti kör vi igång nästa termin! Om du signar ett årsmedlemskap före 9 augusti får du de 3 första månaderna för 99/kr mån!

Nyheter för hösten är 30 minuters pass samt Box och B-strong. Box är ett boxningspass där vi använder oss av mitsar och handskar där vi kombinerar styrka, kondition och koordination med delar från vårt egna koncept.
B-Strong är ett kroppsviktsbaserat pass där vi arbetar med ringar, rip60 och i vår pull up bar.

Vi har försökt att förenkla översikten och färglagt våra pass utifrån erfarenhet och grund samt vilka pass som kräver teknikkurs eller särskild anmälan.

För fler frågor, maila oss på info@atletfabriken.se